מפגש 3: ד »ר גבריאלה בן שמואל – אברהם ושרה, שתי הפנים של הלאומיות הישראלית

by Rony Akrich