מפגש 3: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של הרב י.ד. סולובייצ’יק | האדם בעל תודעת המקור והפנימיות

by Rony Akrich