מפגש 33: המזרחן אליעזר שרקי – מהן תפיסות היסוד של האסלאם?

by Rony Akrich