מפגש 35: נצ »מ (בדימוס) גדעון מור – מבוא לתפיסת הביטחון של מדינת ישראל

by Rony Akrich