מפגש 36: גב’ נחמה וינגרטן-מינץ – פמיניזם אורתודוקסי ומדרשי נשים

by Rony Akrich

https://www.youtube.com/watch?v=fWAr7Vpqssk

קישור לדף המקורות:
https://drive.google.com/open?id=1qRdFmg53LWa1X4i7_drjRsTRXEQzH9VV

וינגרטן-מינץ היא מרצה לתנ »ך, ספרות ומגדר במרכז יעקב הרצוג, בעלת תארים ראשון ושני בספרות עברית, מנחת בתי מדרש, עוסקת בניהול חינוכי ובחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי.

Related Videos