מפגש 37: ד »ר מיכאל ויגודה – מורה נבוכים למשפט העברי

by Rony Akrich