מפגש 40: ד »ר נתן שיפריס – פרשת חטיפת ילדי תימן

by Rony Akrich