מפגש 41: הרב שמואל מורנו – « בעוז וענווה » | קווים לדמותו של סא »ל עמנואל מורנו

by Rony Akrich