מפגש 5 (חנוכה): הרב דוד פוטש – סודו של חנוכה

by Rony Akrich