מפגש 5 (חנוכה): מר רוני אקריש – ספר יהודית | אישה לוחמת

by Rony Akrich