מפגש 52: ד »ר אולגה שירצקי קירשבאום – עמים ילידים במזרח התיכון וצפון אפריקה

by Rony Akrich