מפגש 55: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | אחדות לאומית ומלחמות אחים

by Rony Akrich

מלחמות אחים אלו, חוסר שיתוף הפעולה, המתח והמאבק על הבכורה ועל ההנהגה לא צמחו בחלל ריק. הקרקע הפורייה שהצמיחה מאבקים אלה הייתה קרקע השבטיות.
עם ישראל מראשיתו נוצר משבטים. ארבע נשותיו של יעקב אבינו היו שותפות בהולדת בני יעקב שהם יסוד עם ישראל בעולם, אולם הם לא היו במעמד שווה.
ניתוח עמוק של סיפור הולדת השבטים, מלמד כי למעשה מדובר בשלוש קבוצות של שבטים.

Related Videos