מפגש 6: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של הרב י.ד. סולובייצ’יק | ההלכה, בין הדעת לדת

by Rony Akrich