מפגש 65: הרב שמואל עוזיאל – הגותו של פרנץ רוזנצווייג | הדעת המתפללת

by Rony Akrich