מפגש 67: גב’ דרורית ניצני – על המרכז לחיילים בודדים לזכרו של מייקל לוין

by Rony Akrich