מפגש 7: הרב מנחם אקרמן – ה’ מסתדר מאחורי הפיזיקה המודרנית (חלק 1)

by Rony Akrich