מפגש 7: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של הרב י.ד. סולובייצ’יק | תורת הצמצום וההלכה

by Rony Akrich