מפגש 76: פרופ’ יפעת ביטון – « הפלית? שילמת! » | על משפט ושינוי חברתי

by Rony Akrich

לדברי פרופ’ ביטון: « עוד בהיותי תלמידת תואר ראשון במשפטים נוצרה אצלי תשוקה גדולה להפוך חלק ממי שביכולתם להשפיע על עולמנו באמצעות המשפט ולעצבו לטובת קידום זכויות-אדם, ובפרט לשם קידום השוויון בחברה. בתקופת לימודיי, המשפט הציבורי היה המרחב הבלעדי לקידום זכויות-האדם. בעבודתי המחקרית והמעשית שיניתי מציאות זו, וכיום, גם מרחבי המשפט הפרטי מאפשרים זאת. בעבודתי, שקדתי על פיתוח כלים להשמשת דיני הנזיקין ככלי מרכזי להגנה על השוויון. עבודתי מציעה הן מערך תיאורטי המצדיק מעבר זה, הן דוקטרינות קונקרטיות באמצעותן ניתן לבצעו. יישום תיאוריות אלה בבתי המשפט, הנעשית באמצעות ניהול תיקים אידאולוגיים בידיי ב »מרכז תמורה », תורם לכך במיוחד. מי שמגיעים ללימודי המשפט ממניעים של רצון להניע שינוי חברתי ולהיות חלק מעיצוב פני החברה, פועלים בכיוון הנכון. אמנם, המשפט אינו הזירה היחידה לשינוי חברתי, אולם יש לה תפקיד מרכזי בכך ».

Related Videos