מפגש 8: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של הרב י.ד. סולובייצ’יק | ההלכה כיסוד לשינוי האדם והחברה

by Rony Akrich