מפגש 81: הרב שמואל עוזיאל – המושג החדש של האחריות אצל הנס יונאס

by Rony Akrich

יונאס חי בישראל המנדטורית מאז 1935, שירת כשש שנים בצבא הבריטי ולחם בשורות הבריגדה היהודית כנגד צבאות גרמניה הנאצית בקרבות החזית האיטלקית ב-1943. במהלך שירותו בצבא הבריטי נישא בחיפה לאשתו לורה ויינר ובמכתביו אליה החל בהגיגים ראשונים בתחום הפילוסופיה של הביולוגיה, רעיונות שנבטו לאחר שנים, בשבתו בארצות הברית, בספרו « תופעת החיים » ולסדרת מאמרים שהובילו להתגבשות ספרו הנודע « צו האחריות: בחיפוש אחר אתיקה לעידן הטכנולוגי ». עם פרוץ מלחמת העצמאות התגייס יונס בן ה-45 לצה »ל ולקח חלק בקרבות כתותחן.

Related Videos