מפגש 90: מר דוד נתיב – « על חיי המשפחה בתקופה שלקראת הכניסה לארץ »

by Rony Akrich