מפגש 93: פרופ’ שמואל טריגנו – המדינה היהודית, מעבר למדינת היהודים

by Rony Akrich

פרופסור שמואל טריגנו (בצרפתית: Shmuel Trigano, נולד ב-1948 בבלידה, אלג’יריה). הוא סוציולוג ופילוסוף יהודי צרפתי, יליד אלג’יריה, פרופסור אמריטוס לסוציולוגיה של הדת, סוציולוגיה של הדעת ושל הפוליטיקה באוניברסיטת ננטר. הוא חוקר את חידת המודרניות ואת מהות היהדות ביחס למימד הפוליטי של העולם. טריגנו כיהן שנים רבות כיושב ראש האגודה « מצפה העולם היהודי » בפריז אותה הקים בשנת 2001.
בשנים אחרונות מתגורר בישראל.
המסה הנוכחית כתובה בצורה פולמוסית מאוד, בסגנון הארכני של פילוסופים צרפתים בני דורו של טריגנו. היא קובעת שהישראלים כקולקטיב נכשלו בהבנת השליחות שניתנה להם כעם ייחודי, כעם סגולה. במלים אחרות, טריגנו שולל את חזון « בזכות הנורמליות » של א »ב יהושע וקורא לזנק אל « מעבר לנורמליות », אל הרעיון שהעם היהודי שונה ומובחן מעמים אחרים ואינו יכול ואינו צריך להיות ככל העמים. טריגנו, שנסמך על פרשנותו לתורת המדינה של הפילוסוף ז’אן־ז’אק רוסו, מדגיש את חשיבותה של הריבונות. לטענתו, משפחת העמים מעולם לא קיבלה את המשפט, המופיע במגילת העצמאות ועל פיו « זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית », ולא העניקה למדינה היהודית הזדמנות לממש את הריבונות שלה. (הארץ 30/6/20)

Related Videos