מפגש 94: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | מה היה היעוד של יום הכיפורים בתנ »ך המקודש?

by Rony Akrich

אם אכן היה יום הכיפורים מצוין מדי שנה ושנה מאז ימי הנדודים במדבר, דרך כיבוש הארץ, תקופת השופטים, ימי בית ראשון, במהלך הגלות בבבל ובזמן שיבת ציון, היינו מצפים שמועד זה יוזכר פה ושם בין סיפורי התנ״ך או בדבריו של אחד הנביאים.
אבל אין זה כך.
חוץ מצמד אזכורים אלה בספר ויקרא והאזכור היחיד בספר במדבר, יום הכיפורים מוזכר בכל התנ״ך רק פעם אחת נוספת

Related Videos