מפגש 96: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של עמנואל לוינס | האם יש גבול לאחריות?

by Rony Akrich
0 comment

האחווה הביולוגית האנושית – ברוח קרירותו הכבושה של קין – אינה סיבה מספקת לכך שאהיה אחראי על היות נפרד. הקרירות הכבושה נוסח קין היא מחשבה על אחריות הנגזרת מהחירות או תואמת חוזה. אולם האחריות לאחר באה אלי לפני חירותי. … האחריות אינה מניחה לי לכונן את עצמי כאני חושב, עצמותי כמו אבן, או כמו לב של אבן, לעצמו ולמען עצמו. היא מרחיקה עד כדי ההחלפה (Substitution) של האחר, עד כדי המצב – או אי־המצב – של בן ערובה.

Related Videos