מפגש 99: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | אלימות במשפחה – בין שרה להגר

by Rony Akrich

זהו הוויכוח האחד והיחיד המופיע בתורה, בין האבא והאמא היהודיים הראשונים:
כאשר יש סתירה בין תפקידנו האוניברסלי, העולמי, לבין תפקידנו הביתי, הלאומי – מה קודם ומה נדחה?
עד שהכריע הקב »ה לעשות כדבר שרה!
כפשוטם של דברים, שרה, יש לומר, מוצגת באור לא מלבב בסיפור, והוא מעורר צורך לנסות להבין את דמותה ואת
מטרתו ומשמעותו של הסיפור.

Related Videos