מפגש 92: ד »ר יעל ציגלר – הפטרות שבע דנחמתא: המהלך מתשעה באב לראש השנה

by Rony Akrich