« נגד צרכנות חולנית » מאת רוני אקריש

by Rony Akrich

הרמב »ם במורה נבוכים אמר דברים דומים:
« ובגלל צורך הגוף מבקשים ההכרחי, לחם לאכול ובגד ללבוש ללא מותרות, וזה הקל ביותר, ואפשר להשיגו בעיסוק מועט אם יסתפק אדם בהכרחי, וכל מה שאתה רואה מקושי הדבר הזה וכבדו עלינו הוא מחמת המותרות ודרישת הבלתי הכרחי, נעשה קשה אפילו מציאת ההכרחי, לפי שכל מה שהתקוות תלויות במותרות יותר, יהיה הדבר יותר קשה, ויתבזבזו הכוחות וההישגים במה שאינו הכרחי, ובכך לא ימצא ההכרחי » (ספר ג’ פרק יב)

Related Videos