מפגש 59: הרב שמואל עוזיאל – הגותו של פרנץ רוזנצווייג | כוכב הגאולה

by Rony Akrich

יש להבדיל הבדל ברור בין האופן האונטולוגי ובין האופן האקזיסטנציאלי בפילוסופיה. הראשון עוקב אחר הידיעות המבארות את מהות העולם ללא יחס ניכר אל ה »אני ». השני נגש אל בעיות הפילוסופיה מתוך קרבה אישית אליהן. גם כאן יש חפץ בהכרת העובדות, אך חפץ זה מושרש בבקשת פתרון לחידת המציאות של האדם. חטא חטאה הפילוסופיה האקזיסטנציאלית בשעה שביקשה להכניס לתוך מסגרתה ולמסגרת המטאפיזיקה את הפילוסופיה האקזיסטנציאלית ולתת פתרונות אונטולוגיים לבעיות אקזיסטנציאליות על פי אפלטון. וכנגדה חטאה התיאולוגיה השיטתית בתתה צורה אונטולוגית מדומה לשאלות שאינן אונטולוגיות כי אם אקזיסטנציאליות.

Related Videos