מפגש 83: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | עיר הצדק קריה נאמנה, « ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה »

by Rony Akrich

« לפנים משורת הדין’ הוא פחות קפדני, לא רק מבחינת המידה והעוצמה של החובה — ואכן, כפי שראינו, יש מקרים בהם רמת החובה היא זהה — אלא גם בכך שהיא גמישה יותר, והחובה לפעול לפיה מושפעת יותר מהנסיבות הספציפיות ».
19) « ואת המעשה, זו שורת הדין; אשר יעשון, זה לפנים משורת הדין » (מכילתא דרבי ישמעאל, יתרו, מסכתא דעמלק פרשה ב). ה’דין’ מתואר באמצעות שם עצם סטטי (« המעשה »), ואילו ‘לפנים משורת הדין’ מתואר על ידי פועל דינמי ופתוח יעשון. »

Related Videos