מפגש 63: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | עמוס נאבק בחברה ההדוניסטית

by Rony Akrich

ההבדל בין ההדוניזם (נהנתנות) לאפיקוראיזם הוא היחס לעונג:
אפיקורוס מעיד כי האדם צריך לשלוט בהנאותיו, בהיענותו רק לתענוגות הטבעיים וההכרחיים (צרכים חיוניים)
ההדוניסט הנהנתן חושב שעל האדם למקסם את הנאותיו, יהיו אשר יהיו.

Related Videos