מפגש 56: גב’ יעל דוד טואטי – פרשנות יהודית לסרט « מלך האריות »

by Rony Akrich