מפגש 43: פרופ’ רחל אליאור – מגילות מדבר יהודה

by Rony Akrich