מפגש 56: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | מעשה ראובן ובלהה, חטא או לא?

by Rony Akrich

« דמיון סיפור תחילתו של הושע למעשה ראובן במשנתם של חז »ל מובן יותר אם נניח שראובן חטא בניאוף ממש ושב בתשובה, מאשר אם נניח שרק בלבל את יצועי אביו. בכך ייתכן שמדרש זה מצטרף לדעות שחטאו של ראובן הוא כפשוטו ממש ».
(הרב יעקב מדן)
***
« כאשר אמינטור נטש את אשתו, אמו של פיניקס, לפילגש, על פי דחיפת אמו הקנאית, פיניקס קיימה יחסי מין עם הפילגש של אמינטור. כדי להעניש את הפשע הזה קרא אמינטור לקלל את פיניקס בחוסר ילדים ». (האיליאדה של הומרוס)
(יאיר זקוביץ, אביגדור שנאן, לא כך כתוב בתנ »ך)

Related Videos