מפגש 64: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | שבת תאולוגית-קוסמית או שבת חברתית-לאומית?

by Rony Akrich
0 comment

מבט אל הפילוסופיה המעשית היישומית!
« היו זמנים בהם התאמתנו לציוויליזציה המערבית הייתה בעייתנו העליונה. בינתיים הותאמנו די… משימתנו כיום היא להתאים את הציוויליזציה המערבית ליהדות. אמריקה, לדוגמא, זקוקה לשבת… רק מתוך משמעת רוחנית שכזו יופיע גילוי חדש של הקיום האנושי. אני אומר « קיום אנושי » ולא « קיום יהודי », כיון שהיהדות, שעשויה להיות מאוד קונקרטית, משיבה לבעיות רוחניות. זו אינה סוגיה פרובינציאלית עבורי ». (א.י.השל)

Related Videos