מפגש 45: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | התורה המדינית במקרא

by Rony Akrich

קישור לדף המקורות:
https://drive.google.com/open?id=1yUKIpY4LRM9T-L4HJJH1NNWCsfRv6MHe

העם שיזם את ניסוי ההסתגלות ניחן ביכולת היצירתית ובאנרגיה הדרושים כדי ללמוד מכישלונותיו ולעצב פוליטיקה חדשה של אוטונומיה אחראית שתעמוד על הדדיות פוליטית כזכותה הטבעית. אפילו דפוסים בני מאות שנים ניתנים לשינוי. את הרביזיה הפוליטית שהתחילה הציונות צריך העם היהודי להמשיך.

Related Videos