שיעור בתנ »ך ספר שופטים פרק א 1

by Rony Akrich

ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל בה’ לאמר: מי יעלה לנו אל הכנעני בתחלה להלחם בו?
הפתיחה מזכירה מאוד את הפתיחה לספר הקודם, ספר יהושע:
ויהי אחרי מות משה עבד ה’, ויאמר ה’ אל יהושע בן נון משרת משה לאמר
מה רב ההבדל!
לאחר מות משה ישנו מנהיג שהוכן לתפקיד
לאחר מות יהושע נוצר חלל בהנהגה.
בני ישראל נאלצים לפנות לה’:
מי יעלה לנו אל הכנעני להלחם בו?
לאחר מות משה פונה ה’ אל יהושע
לאחר מות יהושע ה’ לא פונה אל בני ישראל, והם נאלצים ליזום
המצב בעייתי בשני תחומים: בתחום ההנהגה ובתחום הקשר בין העם ואלוהיו.
שני מוקדי הספר — כבר בפסוק הראשון.
שני המוקדים קשורים זה בזה קשר הדוק. רובו של הספר יעסוק ב’גלגל החוזר:
ישראל חוטאים – בעיקר בחטא העבודה הזרה,
נענשים בשעבוד לעם אחר
זועקים אל ה’ והוא מקים להם מושיע, וחוזר חלילה.
הדבר עלול להוביל את ישראל לראות בשופט ולא בה’ את מקור הישועה

Related Videos