מפגש 58 (חנוכה): מר רוני אקריש – תובנות ממקורות שונים על חנוכה

by Rony Akrich

הדלקת הנרות בחנוכה ניתקנה זמן רב לאחר קביעת ימי החנוכה כימי הלל והודאה, ולכן היא אינה מופיעה במקורות הקדומים. נראה שחז »ל « שידרגו » את חג החנוכה לקראת סוף ימי הבית השני, לא מתוך ביקורת על בני חשמונאי או הסתייגות מגבורתם, אלא מתוך רצון להנציח בתודעת האומה לדורותיה את המורכבות שבמפגש בין הערך הלאומי לערך הדתי.

Related Videos