מפגש 211: מר יהושע בלוך – תורה ומדע – יחסינו לאן? האם התלמוד מתבסס על מדע פרימיטיבי?

by Rony Akrich