מפגש 140: פרופ’ נפתלי רוטנברג – תורת האהבה של חז »ל: רגש, מודעות ותשוקה

by Rony Akrich