מפגש 144: ד »ר גבריאלה בן שמואל– בין אוניברסליות ללאומיות | יעודיהם השונים של אברהם ושרה

by Rony Akrich

לאחר שנים של עבודה כמורה ומחנכת במערכת החינוך הרשמית, עברתי הסבה מקצועית והפכתי למטפלת אלטרנטיבית המחברת את עולם היהדות ועולם הטיפול למסגרת הוליסטית אחת. אני ממשיכה ללמוד ולהעמיק, לכתוב, לטפל ולעשות, ולהתחבר לזהות הפנימית שלי תוך הודיה לה’ בכל יום מחדש על שזיכני לחזור הביתה.

Related Videos