מפגש 62: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | השופטים בהיסטוריה של המשפט העברי

by Rony Akrich

רעיונותיו של מונטסקייה, בצירוף לדעותיהם של ג’ון לוק וז’אן ז’אק רוסו היוו את הבסיס להכרזת זכויות האדם בצרפת בשנת 1789. הכרזה זו היתה מהפכנית לתקופתה – מאחר ועד אז, לא היתה כל הכרה רשמית בזכויות האדם והפרט, ולא היתה כל מחויבות של מוסדות המדינה והשליטים לדאוג לרווחת הפרט והאזרחים.

דעותיו של מונטסקייה, בדומה לדעותיהם של ג’ון לוק וג’אן ג’ק ורוסו, היוו מהפיכה בצורת החשיבה שהיתה מקובלת עד אותה עת, אשר העדיפה את עליונות זכויות האריסטוקרטיה, המלוכה והדיקטטורה (כולל הדיקטטורה של הדת – הותיקן באותה עת באירופה), והיוו את הבסיס למבנה הפוליטי המקובל מאז אותה עת ועד ימינו – שלטון רפובליקני, שהיווה את היסוד לדמוקרטיה של היום – שלטון שבו העם בוחר את נציגיו, והם אלה אשר שולטים בפועל ומנהלים את ענייני המדינה, ועומדים לבחירה על ידי העם (בשיטות שונות) אחת לכמה שנים.

Related Videos