מפגש 64: ד »ר יורם אלמקייס – טיולי הנוער הציוני לאתרים תנ »כיים טרום הקמת המדינה

by Rony Akrich

ד »ר אלמכיאס, חוקר, מורה דרך, מדריך של »ח וידיעת הארץ. מלמד במחלקה ללימודי ארץ-ישראל במכללה האקדמית ‘אורות ישראל’ באלקנה ובמגמה ללימודי ארץ-ישראל בתיכון פלך ירושלים. ספרו « ופנינו חברונה » על חברון והתנועה הציונית בשנים 1948-1882, יצא לאור בהוצאת כרמל.

Related Videos