מפגש 71: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | הערכים הראשיים והאוניברסליים שעלינו לשאוף לקראתם

by Rony Akrich

« לא עמוק הוא לראות, כי כל הרע שבחיים הוא יליד הסתירות, שהאדם רואה בכל אשר הוא חי ובכל אשר הוא פונה, כאילו הסתירות הן יסוד החיים. רואה הוא את עצמו בתור פרט, יחיד ורואה את עצמו כאילו הוא אחד עם כל חבריה כאילו הוא חי את חייה, חיי כל אשר בה ואחראי לכל מה שהיא חיה עם כל אשר בה. » חיים דוד גורדון

Related Videos