מפגש 113: מר דב בר ישועה – « אם אשכחך ירושלים », למה שוברים כוס בחתונה?

by Rony Akrich

רבי מנחם ריקאנטי ביקש לרדת לעומקו של המנהג. לאחר חקירה כנה הודה כי הסיבות המסורתיות (זכר לחורבן המקדש, למשל) אינן מספקות. המנהג, לדעתו, נועד לשבור את כוחות הרשע השטניים ששואפים לדבוק בהתחלות חדשות כגון חתונה. רבי יעקב מולין (מהרי »ל)[ הוסיף ואמר שככל הידוע לו, מנהג שבירת הכוס התחיל על ידי הטחת כלי זכוכית בקיר, וכי אין כל קשר בינו לבין חורבן הבית….

Related Videos