מפגש 130: מר רוני אקריש – היסטוריוסופיה של התנ »ך | מהצלת לוט מן השבי עד למבצע אנטבה

by Rony Akrich

מלחמות הן דבר כואב ומצער.
במלחמות יש נופלים, במלחמות יש יתומים, אלמנות.
אבל יש מלחמות צודקות, ומלחמתו של אברהם היא מלחמה צודקת.
הפרק מתאר בעצם מלחמת עולם ראשונה שבה לוקחים את לוט אחיינו של אברהם בשבי.
אברהם אבי האומה מכריע הכרעה מוסרית.
הוא לוחם.
הוא לא יושב מנגד. הוא לא מחכה שיקראו לו.
הוא מסכן את חייו ורודף מאות קילומטרים כדי להציל את לוט.
הוא לא יושב מנגד ומחכה – באותו לילה הוא מתחיל את המרדף.
דמותו והתנהגותו המוסרית עומדת בניגוד לכל הסדומיות שיש בפרק.

Related Videos