מפגש 149: תמר מצ’אדו רקנאטי – המוזיקה שנרצחה: המוזיקה והשירה של קהילות ישראל שנכחדו בשואה (חלק 1)

by Rony Akrich