מפגש 152: הרב סולטנוביץ’ – מאמר הדור בכתבי הרב קוק, אז והיום #26 | 40 שנה לרצי »ה קוק: עדות לאישיותו

by Rony Akrich

הרצי »ה ראה במדינת ישראל שלב חשוב בגאולה, והחשיב את המדינה כ »אתחלתא דגאולה ». הוא ערך בישיבה עצרת מדי יום העצמאות, וכן סבר שצריך להתגלח (למי שנוהג להתגלח) ביום זה, למרות היותו בספירת העומר. הוא תקף את היהדות החרדית על כך שאינה מכירה במדינה ומודה לה’ על הנסים שנעשו בהקמתה. הוא סבר שעבירה על חוקי המדינה (כאשר אינם סותרים את חוקי התורה) מהווה פגיעה בכלל של דינא דמלכותא דינא, לרבות אפילו חצית כביש ברמזור אדום. עם כל זאת, לא נמנע מלבקר אותה על הבעיות והפגמים שהיו בה. הוא כאב על המצב הרוחני במדינה, ונאבק להשליט בה צביון דתי. כאשר ראש הממשלה יצחק רבין הקים ממשלת מיעוט הנשענת על הקולות הערביים, ראה בכך הרצי »ה חילול השם גדול ונורא.

Related Videos