מפגש 168: הדיין הרב זכריה זרמתי – מרכזיותה של ארץ ישראל כשורש לנאמנות וליושר התורני אצל חכמי ספרד

by Rony Akrich

מתוך עדויות רבנים וחוקרים חשובים בתחום :
« .. מהפכה של ממש בתחום ההלכה המודרנית »
« נאמנות למסורת ספרדית המתחדשת בארץ ישראל.. » . »..הלכות פסוקות ובהירות לחיים יהודים מודרניים במדינת ישראל.. »
היו שותפים להפצת תורת רבותינו ז »ל והבאת ספרו החדש והחשוב של הרב לכמה שיותר מקומות!
בברכה,
מכון תורת אמ »ת
www.toratemet.net

Related Videos