מפגש 177: הרב זאב סולטנוביץ’ – הקדמה להתגבשות סידור התפילה

by Rony Akrich