מפגש 178: הרב זאב סולטנוביץ’ – ספרות התפילה | היסטוריית הפיוטים

by Rony Akrich